Δημιουργήστε ετικέτες τροφίμων με ακρίβεια σε προσιτές τιμές

Επιλέξτε το σχέδιο τιμών σας – με ετήσια συνδρομή ή “πληρώστε καθώς προχωράτε”

Πακέτο 10 συνταγών

22€ 19€ ανά συνταγη

σύνολο 220€ 190€

 • Μέχρι 10 συνταγές
 • Πλήρως συμβατές ετικέτες (ΕΚ 1169/2011)
 • Δημιουργία συστατικών
 • Υπο-συνταγές (περιορισμένος αριθμός)
 • Περιορισμένες τροποποιήσεις
 • Κοστολόγηση συνταγών
 • Εξαγωγή ετικετών
 • Υποστήριξη με email

Πακέτο 20 συνταγών

15€ 12€ ανά συνταγη

σύνολο 300€ 240€

 • Μέχρι 20 συνταγές
 • Πλήρως συμβατές ετικέτες (ΕΚ 1169/2011)
 • Δημιουργία συστατικών
 • Υπο-συνταγές (περιορισμένoς αριθμός)
 • Περιορισμένες τροποποιήσεις
 • Κοστολόγηση συνταγών
 • Εξαγωγή ετικετών
 • Υποστήριξη με email

Ετήσια
συνδρομή

30€ 25€ μηνιαία

σύνολο 360€ 300€ ετήσια

 • Μέχρι 100 συνταγές*
 • Πλήρως συμβατές ετικέτες (ΕΚ 1169/2011)
 • Δημιουργία συστατικών
 • Υπο-συνταγές
 • Απεριόριστες  τροποποιήσεις
 • Κοστολόγηση συνταγών
 • Εξαγωγή ετικετών
 • Προτεραιτότητα στην υποστήριξη

Συνδρομή
2 Ετών

25€ 20€ μηνιαία

σύνολο 600€ 480€/24 μήνες

 • Μέχρι 100 συνταγές*
 • Πλήρως συμβατές ετικέτες (ΕΚ 1169/2011)
 • Δημιουργία συστατικών
 • Υπο-συνταγές
 • Απεριόριστες τροποποιήσεις
 • Κοστολόγηση συνταγών
 • Εξαγωγή ετικετών
 • Προτεραιότητα στην υποστήριξη

* Για συνδρομές μεγαλύτερου όγκου (πάνω από 100 συνταγές) πατήστε εδώ

Όλα τα πλάνα περιλαμβάνουν:

 • Διατροφική ανάλυση βάσει εγκεκριμένων  βάσεων δεδομένων θρεπτικών συστατικών
 • Πολυεθνική βάση δεδομένων φιλτραρισμένη ειδικά για τις ανάγκες των παρασκευαστών τροφίμων
  (συμπεριλαμβανομένων των USDA, McCance και Widdowson, Ciqual, τη δική μας βάση δεδομένων, και άλλες)
 •  Ηλεκτρονική διαχείριση των συνταγών σας από οποιονδήποτε υπολογιστή ή συσκευή (με τυπικά προγράμματα περιήγησης)
 • Ασφαλής  κρυπτογράφηση συνταγών και αντιγράφα ασφαλείας

Βελτιωμένα χαρακτηριστικά

 • Ετικέτες συμβατές με τον FDA των ΗΠΑ (ισχύουσα και νέα μορφή ετικέτας 2018)
  Πακέτα  αναλόγως χρήσης: 5 ετικέτες από 60, 10 ετικέτες από 90; ή- για όλες τις συνταγές επιπλέον 120€ ετήσια.
 • Ετικέτες σε πρόσθετες ευρωπαϊκές γλώσσες (αυτόματη μετάφραση ετικετών) συμπεριλαμβανομένων και πολύγλωσσων ετικετών:
  Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ελληνικά
  – Πακέτο “πληρώστε καθώς προχωράτε”: 1 επιπρόσθετη γλώσσα – επιπλέον 10€/ετικέτα
  – Πακέτο “πληρώστε καθώς προχωράτε”: πάνω από 2 γλώσσες – επιπλέον 20€/ετικέτα  

  – Συνδρομή: 1 επιπρόσθετη γλώσσα 10€/μήνα (120€ ετήσια) 
  – Συνδρομή:πάνω από 2 γλώσσες – 20€/μήνα  (240€ ετήσια) 
 • Πρόσθετοι χρήστες (για τον ίδιο λογαριασμό)
  – Συνδρομή (μόνο): 8€/μηνιαία για 1,ή 15€/μηνιαία  για μέχρι και 5 χρήστες
  – Χρήστης μόνο για αναθεώρηση: 4€/μηνιαία για 1,ή 7.5€/μηνιαία  για μέχρι και 5 χρήστες

Για ειδικά πακέτα για συμβούλους, εκπαιδευτικά κέντρα, διατροφολόγους,  και άλλα – επικοινωνήστε μαζί μας