Για περισσότερες πληροφορίες ή δωρεάν δοκιμή

Όνομα* :
Τηλέφωνο* :
Ηλεκτρονική διεύθυνση* :
Χώρα :
Μήνυμα :

You may also contact us by email 

 • Δήλωση αλλεργιογόνων συστατικών – πλήρης συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή και την Αμερικάνικη νομοθεσία.
 • Ευκολο και ευέλικτο στη χρήση – σχεδιασμένο να εξυπηρετεί και χρήστες μη εξοικειωμένους με την τεχνολογία.
 • Αξιόπιστο και ακριβές– εγκεκριμένες διεθνείς βάσεις δεδομένων συστατικών
 • Κοστολόγηση συνταγών – ανά μερίδα ή πιάτο.
 • Δοκιμές συνταγών – και αναπτυξη με στόχο τις επιθυμητές διατροφικές αξίες.
 • Ευέλικτη τιμολόγηση – πληρώστε ανα συνταγή ή αγοράστε ετήσια συνδρομή.

Γρήγορη διαχείριση συνταγών, πλατφόρμα δοκιμών και κοστολόγησης

Το λογισμικό Nutraid  βοηθά  εστιατόρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία να υπολογίζουν με ακρίβεια και οικονομικά τις διατροφικές πληροφορίες για τα μενού, τα πιάτα και τις δίαιτες με το πάτημα ενός κουμπιού.

Δηλώστε τα αλλεργιογόνα των συνταγών σας και συμμορφωθείτε με την Ευρωπαϊκή και Αμερικάνικη νομοθεσία. Επικαιροποιήστε και ανασκοπήστε τους καταλόγους των συστατικών σας και διαμορφώστε τις συνταγές σας δημιουργώντας πιο υγιεινές συνταγές για τους πελάτες σας με το πάτημα ενός κουμπιού.

Οι εκθέσεις διατροφικών πληροφοριών, συνταγών και κοστολόγησης συμβάλλουν στο συγχρονισμό, την τυποποίηση και την ανταλλαγή πληροφοριών  σε ολόκληρο την επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης κοστολόγησης συνταγών ανά μέγεθος παρτίδας και μερίδας, με πλήρη κατανομή του κόστους των επι μέρους συστατικών.

 • Δημιουργήστε αμέσως ετικέτες

  Δημιουργήστε αμέσως ετικέτες

  Εκτυπώστε τις ετικέτες ή εισαγάγετε τις πληροφορίες σε λογισμικό εκτύπωσης ετικετών. Πλήρης συμμόρφωση με τον ΕΚ 1169/2011 και την Αμερικανική νομοθεσία.
 • Γρήγορη και ευέλικτη διαχείριση συνταγών

  Γρήγορη και ευέλικτη διαχείριση συνταγών

  Δημιουργείστε εύκολα συνταγές, αναζητήστε, ενημερώστε και προσθέστε τα προσωπικά σας συστατικά. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις υπο-συνταγές σας εύκολα με αυτόματη ενημέρωση όλων των συνταγών σας.
 • Αναλύστε τις συνταγές σας με ακρίβεια

  Αναλύστε τις συνταγές σας με ακρίβεια

  Υπολογίστε τΙς διαθρεπτικές αξίες των συνταγών σας δηλώστε τα αλλεργιογόνα και υπολογίστε το ΠΠΑ με ένα κλικ.